سپاهان شهر

شرکت خدمات بازرگانی سپاهان شهر در سال 1372 پس از دریافت پیشنهادی از طرف واحد
تحقیق و بررسی بازار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در زمینی بالغ بر10000 متر مربع در شهر
اصفهان،در زمینه تهیه و بسته بندی انواع محصولات تک نفره و سرویس های بسته بندی
مورد نیاز کیترینگ خطوط هواپیمایی کشور تاسیس تاسیس و به بهره برداری رسیده و در مدت
زمانی کوتاه موفق به قطع واردات خارجی این محصولات همچین مبالغ کلانی صرفه جویی ارزی
برای میهن عزیزمان گردید.
 
شرکت پخش ستاره نماینده رسمی فروش سپاهان شهر می باشد که نمایندگی خود را از سال 1384
اخذ کرده است و با خدمات رسانی متمایز و پیوسته به شبکه گسترده ای از مشتریان همواره در
صدد تامین رضایت طرفین تجاری خود بوده است.
 
 
Design by Freepik