مطهر

شرکت تولیدی مواد غذایی صفادشت با نام تجاری پنیر پیتزا مطهر با یک نسل تلاش در عرصه
تولید پنیر پیتزا برای دستیابی به اهداف افزایش سطح کیفی محصولات و کسب شهـرت و
اعتباردر بازارهای داخلی و خارجی درسال 1372 تأسیس گردید. این شرکت دارنده اولین
استاندارد پنیر پیتزا در ایران می باشد. راهکارهای زیر برای نیل به اهداف نظام کیــفیت
در نظر گرفته شده است :
• شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان به منظور جلب رضایت آنان
• بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات تولیدی پیشرفته به منظور افزایش سطح کیفی محصولات
• بکارگیری مواد اولیه مرغوب از طریق تامین کنندگان معتبر
• اعمال کنترل و نظارت موثر بر اقلام وردی،حین فرآیند و محصولات تولیدی به منظور کسب اطمینان از کیفیت آنان
• به کارگیری نیروی انسانی مجرب از طریق آموزش و ارتقاء کیفی آنان
 
 
شرکت پخش ستاره نماینده رسمی فروش  مطهر می باشد که نمایندگی خود را از سال 1388 اخذ کرده است وبه تامين خواسته ها و رضايت مشتريان پرداخته است.
گواهی نمایندگی مطهر
گواهی نمایندگی مطهر