کالین

شرکت درین پودر(کالین) با پشتوانه دو نسل تجربه در تولید لبنیات در سال 1380 به ثبت رسیده
است. این شرکت در سال 1386 با اخذ مجوز کارت شناسایی از اداره کل صنایع استان و در سال
1387 با راه اندازی فاز نخست کارخانه,برای تولید کره در استان تهران آغاز به کار نموده است.
کارخانه لبنیات کالین با هدف ارتقای بهداشت و سلامت جامعه غذایی با تکیه برآخرین دانش
فنی,ماشین آلات,تجهیزات مدرن و اتوماتیک روز در تولید لبنیات,افتخار کیفیت برتر را بدست
آورده است.گروه صنایع غذایی کالین در جهت ارتقاء سلامت جامعه با بهره گیری از متخصصین
مجرب,ارزیابی و کنترل مستمر مواد اولیه,در مراحل تولید سلامت محصول را تضمین می کنند.
کلیه آزمایش های میکروبی,شیمیایی,ارگانولپتیکی توسط پرسنل و دستگاه های مجهز انجام
شده و پس از تائید آزمایشگاه,مجوز ترخیص صادر می گردد.
 
شرکت پخش ستاره نماینده رسمی فروش کالین می باشد که نمایندگی خود را از سال 1396
اخذ کرده است وبه تامين خواسته ها و رضايت مشتريان پرداخته است.

 

گواهی نمایندگی کالین
گواهی نمایندگی کالین